Kezdőlap / Napi Ige / 2011. november 30.

2011. november 30.

A fent említett ige szakaszban Pál apostol Timóteust állitja szembe pozitiv példaként mindazokkal, akik Istentől elszakadtak, képmutatók és ellenállnak minden jónak, minden tanításnak. Ezek útán, Pál felhívja a figyelmét Timóteusnak, hogy az amit ő hírdet s amiről majd az ifjú tanítványnak is szólnia kell, nem emberi kitaláció vagy okoskodó beszéd. “A teljes Írás Istentől ihletett” (Istentől súgalmazott) – azaz úgy kell elfogadni ahogy van: hozzátenni vagy elvenni belőle nem szabad. De mindezeken túl igy, ilyen formában és tartalommal szolgálja az ember javát és üdvösségét. Ez a Teremtő és Gondviselő Isten, életet adó Igéje már évszázadok óta. S mivel az Isten beszéde, nekünk embereknek azt nem szabad kiforgatnunk, magunk igazára, bölcselkedve felhasználnunk, vagy általa mások felett önhatalmúan pálcát törjünk. Isten beszéde ez, és az is marad, ha híven van tolmácsolva és magyarázva. Azt sem kell magunknak kitalálni, hogy mire lehet használni az Isten Igéjét: Pál ezt is közli Timóteussal mondván, hogy az Írás “hasznos a tanításra, a  feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre”. Erre kell használnunk nekünk is, mert van mit tanuljúnk, van miért alkalmanként feddést, azaz kiígazitást vagy szemrehányást elszenvedjünk és az életünk is sokszor megjobbításra szorúl. Jó az, hogy van hová forduljunk minden élethelyzetünkben: az Igéhez, akár igeolvasóként, akár igehallgatóként vagy éppenséggel igehírdetőként. De ne feledjük el, hogy mi célból adta Isten e drága kincset és miképpen hasznos az mindenki számára. Fogadjuk el általa az Isten nevelését: mert keresztyénnek  csak tanúlva, megfeddve, és éltünket megjobbítva lehet lennünk.
Ámen
Balla Gábor
Nagykolcs

 

 

Szóljon hozzá