Kezdőlap / Napi Ige / 2011. november 1.

2011. november 1.

Olvasandó-         2 Thessz.2,1-12

“Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi õ hozzá leendõ egybegyûlésünkre nézve,

Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektõl, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.

Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bûn embere, a veszedelemnek fia.”

2Thessz 2,1-3

Október 31-én egy reggeli televiziós müsorban a Reformációról beszélgetttek egy egyházi vezetővel.Ő többek között arról is értekezett hogy könnyü volt az 1500-as évek elején Luther Mártonnak a KÁRHOZATRÓL beszélni,mert foglalkoztak ezzel a kérdéssel az emberek,érdekelte őket.Ha nem érdekelte volna,Luther hiába függesztette volna ki 95 tételét a Wittenbergi Vártemplom ajtajára.
Nos talán ennél is jobban érdekelte és érdekli ma is a hivóket ,az embereket , a Jézus Krisztus visszajövetele.Igy foglalkoztak a Thesszalonikában éló keresztyének is azzal ,  mi történik az elhunytakkal,féltek attól,hogy a röviddel azelótt elhunytak nem fogják velük eggyütt átélni Isten  földi országának létrejöttét. A hamis tanitók ugyanis a hiveket félrevezették , tanitásuk lényege az volt,hogy az Ur  Napja már elkezdódött .
Talán ma , a temetók ösvényeit járva bennünket is foglalkoztatnak hasonló kérdések.Szeretteinkre emlékezve gondolkodunk az utolsó idők dolgairól,melyekről mind a 2 Thes.-ban,mind a Jelenések könyvében olvashatunk .
Keresztyén területen is  rettenetes csábitás korszakában élünk, ezért szükséges jól ismerni az Igét,nehogy  a hamis tanitások megfosszanak bennünket az Ur Jézus várásának örömétól.
A Sátán kezdettől fogva arra törekedett,hogy Krisztus nevében összekeverje a tévedést az igazsággal,ahogy megpróbálta összekeverni a törvényességet a keresztyén szabadsággal.A Törvénytaposó ha lehet ,még a választottakat is meg akarja téveszteni-Mt.24,24-,de Isten nem engedi meg. Még megmenti az embereket azáltal,hogy büneik megvallására és az Ur Jézusban való hitre vezeti őket.
Mind a Törvénytaposó,mind a Visszatartó végső fokon Isten ellenörzése alatt vannak,és ezért bármilyen alakban jelenjenek is meg a történelem szinpadán “sem angyalok,sem fejedelemségek,sem hatalmasságok…..nem szakaszthatnak el minket  az Istennek szerelmétól,mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban .” (Róm.8,38-39)
Ámen
Nagy Erika-Sárközujlak

 

Szóljon hozzá