Kezdőlap / Napi Ige / 2011. március 31.

2011. március 31.

Bibliaolvasás: Zsolt 4
“Haragudjatok, de ne vétkezzetek.”
Alapige: Zsolt 4, 5a v.
“Haragudjatok, de ne vétkezzetek” szól hozzánk e mai napon az igei üzenet és rögtön felemás érzéseket kelt bennünk e kijelentés. Úgy érzezzük ugyanis, hogy ez egy ellentmondás és nincs értelme. A harag rossz dolog, ahogy a közmondás is mondja rossz tanácsadó, tehát  vétek, bűn az ember életében. A harag általában haragot is szül, félrevezeti az embert, rossz megitélésbe helyez másokat, nem engedi tisztán és józanul látni az eseményeket. A harag lehet tartós, egy emberről kitejedhet az egész környezetre, megmérgezve hosszú időre az emberi kapcsolatokat, gátat szabva minden további beszélgetésnek, megoldási kisérletnek, közösség vállalásnak. Hát akkor nem vétek, vagy hogy is állunk mi ezzel?
Mindannyian haragudtunk már. Megbántunk másokat, de minket is megbántottak már, amiért haragot éreztünk szívünkben. Jogosan vagy jogtalanul – ezt az adott helyzet dönti el. Maga az érzés viszont kirekeszthetetlen az emberi életben, mindenkire vonatkozik. Tarhat rövidebb vagy hosszabb ideig is. A lényeg az, hogy a haragunkat ne dédelgessük a lelkünkben, alapot adva azáltal más lépéseknek. Haragunkban amely feltör bennünk egy vélt vagy valós sérelem következtében, nem a megoldást keressük, a dolgok megbeszélését és elrendezését, imádságban kérve a megbocsátást, valamint élő szóban is, hanem további szankciókon, esetleges bosszún gondolkozunk. Ez már vétek, a harag érzésébe való kapaszkodás csak azért, hogy megmagyarázhassuk későbbi cselekedeteinket. Mert haragszom – szoktuk mondani s ez mindenre szolgáltathat alapot. Nem! A harag emberi érzés, de ne legyen életünk mozgatórugója. Kérjük a az Úr bölcsességét és megbocsátó erejét a mindennapjaink megéléséhez.
Ámen
Balla Gábor
Nagykolcs

 

Szóljon hozzá