Kezdőlap / Napi Ige / 2011. március 13.

2011. március 13.

Olvasandó 4Mózes 26

Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen. És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kóráht, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intő például lőnek. Kórah fiai pedig nem halának meg.” (4 Mózes 26,9-11)

 

Isten elrendeli, hogy vegyék számba Izráel népét, Mózes és Eleázár pedig engedelmeskednek. Közben arról olvashatunk, hogy a nép egy kis csoportja fellázadt Mózes és Áron ellen. Ezt a lázadást Isten pedig halállal bünteti. Dáthán, Abirám, Kóráh és mintegy kétszázötven ember, akik követték őket meghalt. Kóráh fiai, pedig nem haltak meg.

Az ige ezen eseményt „intő példának” nevezi. Az itt megjelenő intő jel vagy intő példa az Ószövetségben leggyakrabban pozitív értelemben található meg. Ilyen intő jelként írja le a rézkígyót is, ami a szabadulás jele volt a pusztai vándorlás során. Isten gyakran tanulságos példákat állít elénk, melyekkel nem megfélemlíteni vagy elborzasztani akar, hanem ezek által is vezet minket a helyes ösvényen.

Jó példa lehet számunkra Kórah fiainak az élete. Az ige itt meg is jegyzi róluk, hogy ők nem haltak meg, valószínűleg nem vettek részt apjuk ténykedéseiben. Ami pedig még fontosabb, hogy nem háborodnak fel Isten ellen, nem lázadnak, hanem tudják Isten dicsérni, ezt bizonyítják a 42-49, 84, 85 és 87. zsoltárok is. Jó példa az ő életük abból a szempontból is, hogy Isten gondoskodik azokról a mai gyermekekről is, akik talán szüleik hitetlensége miatt szenvednek. Ilyen az Isten kegyelme és irgalma, amikor a gyermekeket megtartja önmagához való hűségben, szeretetben és szolgálatban. Imádkozzunk, hogy meglássuk azokat az intő jeleket melyeket Isten nekünk rendel, hogy ne essünk áldozatul a saját nagyravágyásunknak vagy felháborodásunknak, hanem  örömmel végezzük szolgálatunk az Atya dicsőségére. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród

 

 

Szóljon hozzá