Kezdőlap / Napi Ige / 2011. május 18.

2011. május 18.

Zsoltárok 46:

„A seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela” (12)

A 46 zsoltár az Isten népe védettségének bizonyságát fogalmazza meg. Izráel ellenségei hatalmasak, fegyvereik, harci szekereik, erős kőfalú váraik vannak. Izráel nem rendelkezik ilyen felszerelt hadsereggel, mégis a legerősebb a népek között, mert vele van Isten, aki „hadakat némít el, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben”.

I.

A „Seregek Ura velünk van” bátorítás megtanít arra, hogy a hivő közösségek Isten védelmét élvezik. A világ, amelyben élünk tele van erejüket fitogtató hatalmasságokkal. A hivő közösségek, családok, gyülekezetek, melyeknek tagjai ártatlan gyermekek, erőtlen idős emberek, szerény édesanyák, becsületes édesapák, olykor a legerőtlenebbeknek, védteleneknek tűnnek. A 46. zsoltár szerint a legyőzhetetlen, a mindentől és mindenkitől hatalmasabb Seregeknek Ura oltalmazza az életedet. Veled van! Védi anyaszentegyházadat, őrködik családod felett. Te vele vagy-e? Akarod-e hogy Krisztus a mai napon is veled legyen, és minden napon a világ végezetéig?

II.

Jákob Istene a mi várunk. A vár úgy védelmez, hogy falai körbefognak. Isten is minden oldalról körülöleli életedet. Benne élünk vagyunk és mozgunk. Valamikor olvastam egy történetet egy várostromról. A várvédők néhány türelmetlen tagja úgy döntött, hogy éjszaka egy titkos ajtón át elmenekül a várból. Az ostromlók elfogták és kivégezték őket. Kevés idő múlva az ostromnak vége lett, az ellenség meghátrált. Akik türelmesen a várban maradtak, mind túlélték a nehéz időszakot. Isten oltalmának van egy védelmi köre. Ameddig ezen belül maradsz, biztonságban van az életed. Ha Istent elhagyod, nincs aki megvédjen. Maradj mindig Isten oltalmazó szeretetében! Ámen

 

Máthé Róbert,

Patóháza

 

Szóljon hozzá