Kezdőlap / Napi Ige / 2011. június 8.

2011. június 8.

Zsolt 65, 3-4

„Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.”

Gyakran elcsodálkozunk Isten irántunk való szeretetén és irgalmán, hogy képes lehajolni hozzánk, porszemnyi emberekhez. Meghallgatja imádságainkat, amelyeket legtöbb esetben csak végső elkeseredésünkben mondunk el, ha pedig imáink meghallgatásra kerülnek és kiszabadít Isten a reménytelennek tűnő mélységből, akkor igen ritkán tudunk a könyörgéshez hasonló buzgósággal hálát adni. Pedig a tény, hogy Isten „könyörgést meghallgató” már önmagában is csoda. Hát nem csoda az életünkben, hogy amikor minden emberi igyekezet csődöt mond, akkor Isten új utat mutat? Isten valódi nagysága abban is megmutatkozik, hogy nagysága és méltósága ellenére gyöngéd szeretettel hajol le hozzánk.

Különösen nagy jelentősége van ennek, amikor ráébredek, hogy „bűneim erőt vettek rajtam”. Nem arról van szó, hogy még küzdök, elestem és újra talpra állok, hanem véglegesen legyőzött és beszennyezet a bűn. Ugyan kinek lenne kedve az ilyen emberhez lehajolni és segítségére sietni? Sajnos túlságosan is jellemez minket, hogy előbb ítélünk meg valakit, mint hogy megszületne bennünk a segítség szándéka. Hogy ez másként legyen kérjük mi is Istentől: „hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!”. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród

Szóljon hozzá