Kezdőlap / Napi Ige / 2011. június 29.

2011. június 29.

János 3. 1-15

„amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”

(14-15)

Hogy a kiemelt igeszakaszt megérthessük, szükséges ismernünk egy nagyon fontos ószövetségi történetet, melyet IV .Mózes 21-ben olvashatunk. Arról van szó, hogy Isten választott népe zúgolódik Isten ellen, haragra ingerli az Urat, büntetésből pedig mérges kígyók lepik el a tábort és halálos marásaik miatt sokan meghalnak. A nép beismerve bűnét kéri Mózest, hogy imádkozzék a kígyók ellen. Mózes azt a parancsot kapja Istentől, hogy egy magas póznára tűzzön fel egy rézkígyót „és ha valaki megmarattatik és feltekint arra, életben maradjon”

I.

A Biblia jelképrendszerében a kígyó a gonosz, a kísértő, a bűn kifejezője. A bibliai ember nem szereti a kígyót, sőt utálattal irtózik tőle. A kígyó veszélyes, ravasz, megbízhatatlan, a legmegfelelőbb pillanatban támad. A kígyóban megszemélyesített bűn az embert mardossa, sőt el is pusztítja. Amikor engedetlenek vagyunk, zúgolódunk Isten ellen, Őt haragra ingereljük. Ha Istentől eltávolodunk, nincs ki megvédjen a bűn ellen, mely alattomosan besurran az életünkbe, ravaszul befészkeli magát, majd pedig képes halálra, kárhozatra mardosni.

II.

Fontos, hogy megtanuljunk, midig bűnbánattal Istenhez kiáltani, ahogy a pusztában szenvedő nép is tette „Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Urhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat”

III.

Isten könyörülő és irgalmas. Az Ő egyszülött fiát ajándékozza, hogy a keresztfára szegezzék, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, hogy bűneink miatt el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen.

IV.

Az emberi életed nagy kérdése, hogy tudsz-e bűneidből a „póznán” függő Krisztusra tekinteni? Mert csak az menekül meg, aki feltekint. Ha csak a sebeidre, a kígyómarásokra tekintesz, és sajnálod, sajnáltatod magad, nem jutsz semmire. A szabadulás a felfelé, a keresztfára, az Istenre tekintéssel, hívő tekintéssel kezdődik. Ámen

Máthé Róbert
Patóháza

Szóljon hozzá