Kezdőlap / Napi Ige / 2011. június 28.

2011. június 28.

Tiszta a templomod?

Olvasandó János 2,13-25

„És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ülnek vala: És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; És a galambárusoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává.”

(János 2,14-16)

A nyári nagytakarítás felfrissíti, megújítja, tisztává teszi lakásunkat. A fölolvasott Igében hasonló gondolatokkal találkozhatunk. Jézus, a zsidó húsvét közeledtével fölmegy Jeruzsálembe. Isten házába (13). A templom egyik részét a pogányok udvara alkotta, mely egy átmeneti jellegű terület volt, ugyanis a pogányok csak eddig mehettek be, ha mégis tovább merészkedtek, halál várt rájuk. Tehát a templomnak eme része nem tartozott szorosan az istentisztelet helyszínéhez, de nem is különült el teljesen, ugyanis bárki imádkozhatott itt. Ezen a helyen talál Jézus különböző árusokra (14). Ezt látva, haragra gerjed, és Ézsaiás (56,7), illetve Jeremiás prófétákat idézve (7,11), ostorral űzi ki azokat az „idegen elemeket”, melyeknek ott helyük nincsen.

Pál apostol az 1Kor. 6,19-ben azt mondja, hogy a hívő ember teste a Szent Lélek temploma. Ennek tudatában tevődik fel a kérdés: életed úgy van berendezve, ahogy Isten szeretné látni? Kinek a tulajdonában van, ki rendelkezik felette? Te rendezed be, Isten nélkül? A Heidelbergi Káté első kérdés-felelete szerint Jézus Krisztusnak tulajdonai vagyunk, ebből az is következik, hogy a „Gazda” rendelkezik a tulajdonjoggal. Jézus a történetben azért gerjed haragra, mert olyasmit műveltek a templomban, a „tulajdonában”, ami utálatos volt.

Isten akarata az, hogy kikerüljön életed templomából mindaz, ami nem oda való, még akkor is, ha ez a „takarítás” néha fájdalmas, s helyére az Istentől való kerüljön. Ő akar élni bennünk. Énekünkkel imádkozva mondjuk: „Jöjj és lakozz bennem:/ Hadd legyen már itt lenn /Templomoddá szívem-lelkem!” (153,6). Sepregess!

Ámen

Király Lajos,

Batiz

 

Szóljon hozzá