Kezdőlap / Napi Ige / 2011. július 31.

2011. július 31.

Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, a kik elõttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelõt talál. A tolvaj nem egyébért jõ, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bõvölködjenek.”

Alapige: Jn 10, 7-10


Az egyik legismertebb példázatból szólt hozzánk az alapige, hiszen a “jó pásztor és annak juhai” című példázat sokak számára ismerősen cseng. A hosszabb lélegzetű példázat azon részével találkozunk most ahol Jézus önmagát hasonlítja egy kapuhoz, ajtóhoz, amely az egyetlen és igazi bejárat a juhokhoz. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy az egyházi életbe, a közösségbe. De ez az Istennel való találkozás egyetlen útja is. Valamint út az üdvösség és az örökélet felé is. Jézus az út a Szentírás tanításának a megismerése felé is, egyáltalán, hogy jobb ember legyek, hogy tudjak szeretni, megbocsátani, gondoskodni, hinni, remélni és állhatatos maradni – Jézus az út, a kapu. Nem lehet őt megkerülni, gondolván majd, hogy Jézus tanítását kikerülve, magamra nem értelmezve, leszek én Isten hivő. Nem lehet nélküle sem igaz keresztyén életet élni, erre törekedni. Ő a Közvetítő az Atya és az ember között. Valóban a jó pásztor, mert kint a pusztán élő juhok is az általuk ismert és megbízható pásztor hangjára hallgatnak és tetteit követik. Amennyiben Jézust tekintjük életünk ajtajának amelyen ha belépünk Őt ismerjük meg és kegyelmét nyerjük el, úgy az Úr a megtartatást is ígéri a számunkra. Ahogy a pásztor jó legelőre vezeti a juhokat mert a javukat, életüket akarja, éppen így Jézus is a jót kínálja fel a benne bízóknak. Kérdés: elfogadjuk-e Őt mint a jóra, a megtartatásra az örökéletre vezető ajtót? Vagy lenyomunk inkább más kilincseket is, amelyek mindig csábítanak és a pusztulásba is vihetnek.  Az Úr segítsen mindannyiunkat a jó döntéshez, nyissunk kaput mint Jézus hűséges tanítványai, juhai, az Életre. Ahogy Ő is mondja rólunk: “hogy életük legyen és bővölködjenek”.

Balla Gábor,

Nagykolcs

 

Szóljon hozzá