Kezdőlap / Napi Ige / 2011. december 4.

2011. december 4.

„Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.”

Jakab 1, 5-8

Olvasandó: Jakab 1, 1-18

Jakab levele azért olyan kedvelt része a Bibliának, mert nincs benne semmi elmélkedés, gyakorlati tanácsokat ad arra nézve, hogy a hívő ember hogyan valósítsa meg Krisztus tanításait az életben. Jó nekünk odafigyelnünk, mert mi mindig azt gondoljuk, hogy a gyakorlati keresztyénség megélése teljességgel lehetetlen. Mindjárt az elején elmondja a legfontosabbat: mindent Isten elé kell vinni, és tőle várni, azaz KÉRD ISTENTŐL.

Az ember ma mindent pénzen vásárolna meg, vagy saját erejéből kíván elérni, de vannak olyan dolgok, amelyek ilyen úton nem lehetnek a mieink. Ilyen a bölcsesség is. Nem a könyvekből meríthető, filozófusoktól megtanulható bölcsességről van itt szó, hanem arról a bölcsességről, amire mindig szüksége van egy hívő embernek, hogy úgy tudjon viselkedni az élet különböző helyzeteiben, ahogyan Isten gyermekének illik. Pályaválasztásnál, házastárs megválasztásánál és az élet ezer apró és nagy döntéseiben Isten akarata szerint tudjon határozni. Olyan bölcsesség ez, mely mindig megtalálja a helyes kivezető utat, amelyik Isten szemszögéből nézi élete mélységeit és kuszaságait. Erre önmagától nem képes az ember, hiába a sok tapasztalat, hiába okult önmaga vagy mások kárán, ilyen bölcsessége nem alakul ki, de kérheti, és akkor kap. „Mindenkinek” ad az Úr, aki kéri, Krisztus érdeméért ingyen kegyelemből. Nem is akárhogyan adja, szemrehányás nélkül. Nem leckéztet meg előbb, sőt bíztat: kérjük hittel. És ha már ennyire bíztat, akkor igazán indokolt, hogy ne kételkedjünk Benne. Nincs más bizonyosság, mint magának Istennek az ígérete, de ez rendíthetetlen alap.

Ha valakinek nincs bölcsessége, krisztusi életbölcsessége, kérje Istentől. Írást adott róla a mi Urunk. Bátran fogd szaván Őt. Ámen.

Nagy Róbert,

Apa

 

 

Szóljon hozzá