Kezdőlap / Napi Ige / 2011. december 23.

2011. december 23.

… ha valaki szól (prédikál), mondja úgy szavait, mint Isten igéit,

ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.

1Pt 4,11

Régi mondás, hogy: A lelkész csak a szószéken lelkész, s a pap is csak addig pap, míg hátán a palást. Ne feledjük, nem minden jó, ami régi, ez a mondás kimondottan istentelen.

A keresztyén ember, mindig, mindenhol keresztyén kell, hogy legyen, kora reggel és éjszaka is, munkában vagy pihenés közben, istentiszteleten vagy a templom falain kívül.

A hívő nem csak vasárnap a templomban hisz és beszél Istennel, vagy másoknak Istenről, mert az, aki tényleg Isten gyermeke, úgy érez, úgy szól és úgy tesz mint Isten gyermeke. A lelkésznek, vagy ha jobban tetszik a „pap”-nak, pedig keresztyén embernek, Isten gyermekének kell lennie.

Ha valaki prédikál, ne csak Istenről beszéljen, hanem Istenből – hagyja beszélni az Istent, hagyja magát beszéltetni az Isten által. Ha valaki szól, ne a saját gondolatait adja tovább, hanem az Élő Igét, Isten szavát. Nagyon fontos, hogy ne csak a szószékről emlegessük az Urat, legyen Ő igaz szó a szánkon mindenkor, és még fontosabb, hogy a szolgálattevők, presbiterek, diakónusok kántorok, egyházgondozók, mind-mind kik félik az Istent prédikáljanak! Prédikáljanak; beszédükkel, tetteikkel és magaviseletükkel is, egész életükkel, „mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését”.

Kérem, sőt kívánom s imádkozom is érte, hogy: A szolgálattevők szóljanak, akik pedig szólnak,(prédikálnak) szolgáljanak. – ne unottan, ne fásultan, ne megszokásból, ne pénzért… hanem hittel, Istentől kapott erővel, Urunk dicsőségére.

Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

 

Szóljon hozzá