Kezdőlap / Napi Ige / 2011. december 18.

2011. december 18.

“Tartóztassátok meg magatokat…,jól viselvén…,engedelmeskedjetek…”
I. Péter 2:11-17

Három szóban foglalja össze Péter apostol a szétszórtságban, a pogányok között élő keresztyének magatartását, mércéket tart elénk:
1. Önmegtartóztatás. Nem kolostori életfolytatást vár el tőlünk mennyei Atyánk és Jézus Krisztus, de a bűn elkerülését, vagy a csábításnak való ellenállást. János apostol írja: “…mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból” (I.János 1:16). Boldog lehetsz, ha a kísértésben ki tudsz tartani!
2. Elemi követelmény, hogyan viselkedünk. Jól nevelt emberről mondják: meglátszik rajta az otthoni hét év. Akiben Krisztus lakozik, az csak krisztusi tud lenni. El tudja hordozni a próbákat, felmutatja azt a kis örömöt is, amelyet naponta cseppenként megkap a mennyei Atyától: reggel kisüt felettünk a Nap, van meleg otthonunk, jut az asztalra mindennapi kenyér, karácsonyi ajándékunk is lesz, együtt tudok ünnepelni családommal…Panasz helyett hálásaknak kell lennünk mennyei Atyánknak.
3. Engedelmeskedés. Az apostoli korban lázadónak, rebellisnek nevezték azokat, akik a világi hatalommal szegültek szembe. Amennyiben Isten törvénye szerint vezették az országot, Isten eszközei voltak. Aki nekik engedelmeskedett, az az Istent tisztelte. Az egyházi hatalom és a világi hatalom a történelem folyamán elvált egymástól, ami nem jelenti azt, hogy a kettő szemben áll egymással.
A jó keresztyén mindig csak Krisztusnak engedelmeskedik és előtte hajt fejet.
A te királyod születését várod…Ámen.

Fodor Lajos,
Halmi

Szóljon hozzá