Kezdőlap / Napi Ige / 2011. április 13.

2011. április 13.

Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról” Zsolt 17,1

 

Ez a zsoltár Dávid imádságát mutatja be. Nagyon sokan életüknek egy bizonyos pontján imádkoznak, még akkor is ha nem tartják magukat hívő vagy vallásos embernek. A nehézségekkel és tehetetlenséggel teli időszakban az ember már önkéntelenül is összekulcsolja a kezét. Néha pedig jön a keserű tapasztalat, hogy az imában elmondott kívánságaink nem teljesültek.

A fenti igében van egy nagyon fontos dolog, Dávid imádsága „nem jő csalárd ajakról”. Sokszor még a hívőnek tartott emberek is mondanak hazug imádságokat, elmormolják a Jézustól tanult imádságot és még más jól betanult imádságokat is, közben pedig életük az imádsággal egészen ellentétesek.

Figyeljük meg, hogy az imádságaink nagy része kérésekből áll, ezért úgy gondolom, hogy néha meg kellene vizsgálnunk ezeket a kéréseket. Milyen szándék vezérel? Kinek a javát szolgálom a kéréseimmel? Bátran vállaljuk, az Isten elé vitt kéréseinket vagy csak a pillanat hevében, a gyermekhez hasonlóan, a megkívánt dolgot kérjük is? Hányszor imádkozunk valakinek a megtéréséért, megjavulásáért csak, hogy nekünk legyen nyugodt, kényelmes életünk? Ne felejtsük el, hogy amikor Jézus imádkozni tanított, mielőtt a mindennapi kenyeret kérte, még elmondta, hogy: „legyen meg a te akaratod”. Ámen!

Erdei Árva István,

Szamoskóród

 

Szóljon hozzá