Kezdőlap / Napi Ige / 2010. december 7.

2010. december 7.

Zsidókhoz 3:1-6

1. Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, 2.  Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. 3. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. 4. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az. 5. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, 6. Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.

A Zsidókhoz irt levél tizenhárom fejezetének olvasása igénybe veszi az ember szellemi képességét a megértés tekintetében, nemhiába mondja róla egyik teológus professzorunk, hogy „sok tekintetben az Újszövetség rejtélye”.

1. Figyelni. Visszatérő motívumként csendül fel a harmadik fejezet felszólítása: „Figyelmezzetek Krisztus Jézusra” (1). A figyelés nem egyenlő a rávetni a tekintetet, vagy a „szempillantást vetni valamire” fogalmakkal. Az utóbbi kifejezések az ünnepi kirakatok giccseire való rövid rápillantást is kifejezhetik. A Krisztusra való figyelés a megismerést, és az ebből fakadó vele való közösségi, belső viszonyt fejezi ki. A mai kor embere kettős figyelésben kell éljen: ismerje az Isten Igéjét, továbbá ismerje korát, melyben él. A gond az, hogy a keresztyén világ sokszor jobban ismeri a kort, amelyben él, mint Jézust. Lehet, könnyen felsorolunk tíz politikust, sportolót vagy színészt, de tíz igeverset szó szerint nehezen tudnánk idézni. Az adventi idő jó alkalom arra, hogy az eljövendőt jobban-jobban megismerjük, mert az ének szavai szerint is „Megismerni téged, ez az örök élet, ez az örök igaz boldogság.

2. Figyelni Krisztusra, az apostolra. A Zsidókhoz írott levél a 10. fejezetig erről beszél. Érdekes, hogy a Szentírás csak itt nevezi Krisztust apostolnak. De mit jelent az apostol? Azt, hogy küldött, de bocsánat, nem kicsi, hanem nagy betűkkel, így: KÜLDÖTT. Ő Isten KÜLDÖTTje. Mózes is Isten küldöttje volt, kicsi betűkkel írva. Az előbbi KÜLDÖTT, mint Fiú, az utóbbi küldött, mint szolga (3). A karácsonyi történetben is küldöttek sorakoznak fel: az angyalok, a pásztorok és a keleti bölcsek. Céljuk: Krisztushoz menni és Krisztushoz vezetni embereket. Ott van-e a te életedben ez a kettős küldöttségi, apostoli magatartás?

3. Figyelni Krisztusra, a főpapra. Az Ószövetségben a főpap feladata a népet képviselni Isten előtt. Ő volt az, aki Isten elé vitte a nép gondját és örömét. Ugyanakkor az Úr szavát közvetítette a nép felé (3Móz 21). Jézus a legnagyobb főpap, aki nem csak áldozott életéből, hanem önmagát áldozta fel érted és értem. Ha Péter levelére gondolunk, s arra, hogy valamennyiünket papnak nevez (1Péter 2:9), önkéntelenül tevődik fel a kérdés: te milyen közvetítő vagy? Milyen közvetítő Isten és a „magad háza” között, milyen közvetítő Isten és ember között, továbbá milyen áldozatokat vállalsz érettük, Istenért, anyaszentegyházadért? Van-e egyáltalán erőd mindezekre? Esetleg csak magaddal törődsz vagy már azzal sem? Advent áldott alkalom arra, hogy bizalommal és reménységes dicsekedéssel (6), rábízhasd magad, gondjaidat, kilátástalanságaidat Krisztusra.

Figyelj rá, hogy alkalmas küldöttje légy az adventi időben és mindenkor!

2010. december 7.

Király Lajos

főjegyző

Szóljon hozzá