Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / „Világits!” – Imahétzáró Szamosnegyedben

„Világits!” – Imahétzáró Szamosnegyedben

Az egyetemes imahét utolsó felvonásához érkezett május 5-én, szombaton a Szatmár-Szamosnegyedi Gyülekezet. Máthé Róbert-Ervin patóházi lelkipásztor hirdette az Igét, a szamosnegyedi gyülekezet kórusa, valamint az Immánuel ifjúsági zenekara énekelve dicsőítette a Mindenhatót.

Pénteken egy kis kitérőt téve, nem a szamosnegyedi templomban ünnepeltek a hívek, ugyanis a nőszövetség tagjai a Szentlélek Római Katolikus Templomban imádkoztak együtt a megye más felekezetéből is jelenlévő asszonyaival, a Keresztyén Nők Világimanapján.

A Bethlen Gábor téri református templom harangja 17 órától hívta a gyülekezetet. Akik ezt a hívó hangot meghallották el is indultak elcsendesedni, dicsőíteni, Igét hallgatni.

Máthé Róbert vendéglelkipásztor Ézsaiás könyve 60. részének első 4 verséből olvasta Isten Igéjét. Prédikációjában elmondta: Ézsaiás könyvének befejező részei Izráel babiloni fogságból való hazatérését tárják elénk. Annak a kornak az eseményei sokban hasonlítanak korunk történéseihez. Most is, mint annak idején, sokan választják a kényelmet, a luxust, a Babilonban való maradást. Ma is sok romokba dőlt várfalat, embert, életet, templomot, lelki templomot láthatunk magunk előtt. Mi a megoldás ebben a sötét helyzetben? Az Ige határozottan szólít: „Kelj fel, világosodjál meg!” (1.v) Ezt a felszólítást ugyanúgy kell halljuk, mint ahogy Jézus szájából hallották a betegek, elesettek, sőt a halottak is. Ők is engedelmeskedtek. Akárcsak a növényeknek, nekünk is szükségünk van a fényre. Húzzuk fel a redőnyt, seperjünk el mindenféle akadályt ennek a fénynek a beáramlása előtt, engedjük hogy Krisztus fénye áradjon a mi életünkbe. Ennek a fénynek látszódnia kell mozdulatunkban, kedvességünkben, beszédünkben, életünk minden pontján. Templomba járó emberek sokszor felteszik a kérdést: mit tegyünk, hogy az emberek jöjjenek a templomba, milyen módszert találjunk ki? Erre a válasz: VILÁGITS!

Bogya Kis Ferenc, házigazda lelkipásztor megköszönte a Patóházán már 2003 óta szolgáló tiszteletes szolgálatát, majd a gyülekezet kórusa három énekkel, a gyülekezet egy tagja egy szavalattal, ez Immánuel Ifjúsági Zenekar pedig két énekkel zárta az imahetet. A gyülekezet kórusa vasárnap Tiszahosszúmezőn szolgál az ottani lelkipásztor Sebestyén Ede-László felkérésére. Áldott szolgálatot!

Máthé Róbert-Ervin, patóházi lelkipásztor

Immánuel ifjúsági zenekar

 

Immánuel

A gyülekezet vegyes kara

Kántor

Köszöntés

 

 

Szóljon hozzá