Kezdőlap / Napi Ige / 2010. november 29.

2010. november 29.

„Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; őbenne reménykednek a pogányok.”

Róma 15, 12

Az apostol ebben a fejezetben sokat idéz az Ószövetségből, mintegy alátámasztván azt az örömhírt, hogy Istennek akarata az, hogy a pogányok is tagjai legyenek a választott népnek. Bővül a kör! Ennek az örömnek te is részese lehetsz, mert Jesse gyökere, Issai törzsöke, a Messiás, a Megváltó számodra is lehetővé tette ezt.

Adventbe léptünk, és ebben az ézsaiási idézetben én látok valami egészen adventi üzenetet: Isten pontosan beteljesít mindent, amit előre megmondott. Jó tudni azt, hogy Isten a saját szavát komolyan vevő Úr! Ha minden bizonytalan is körülöttünk, mert bizonytalan – a helyzetünk, az egészségünk, az anyagiak, a kedélyállapotunk,– minden, valami mindig változatlanul áll, Isten szava. Ha például Ő egyszer azt ígérte, hogy az imádságot meghallgatja, akkor nem hull a porba a mi imánk! Ha Ő egyszer azt mondta, hogy aki Jézuson át közelít hozzá, az mindig nyitott ajtót talál, akkor ezen az ajtón bárki be is léphet, még azok is akik pogányok voltak. Ha Ő egyszer ilyent mondott, hogy aki hisz Jézusban, ha meghal is él, akkor a Jézusban hívő ember bátran nézhet ma is a halál elé! De ha Ő azt is megmondta, hogy visszajön majd ítélni eleveneket és holtakat, akkor erre számíthatsz ma is és akkor erre készülnöd kell neked is! Halálosan igaz minden szó, amit Isten valaha mondott.

Jesse vesszeje uralkodjék a pogányokon, – idézi Pál Ézsaiást, és ez egyáltalán nem rosszkívánság, éppen ellenkezőleg. Az, aki hagyja, hogy Jézus valóban uralkodjék életében, annak az élete bizonyosan megváltozik: értelmet nyer, célt talál, reménységet kap.

Ebben reménykedünk mi is!

Ámen!

2010 – 11 – 29

Rácz Ervin,

erdődi lelkipásztor

Szóljon hozzá