Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / “Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem” – Nemzeti ünnep Szamosnegyeden

“Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem” – Nemzeti ünnep Szamosnegyeden

Szatmárnémetiben, a Szamosnegyedi Református Egyházközségben a március 20-án, vasárnap délelőtt megtartott istentisztelet keretében emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

Az ünnepi istentiszteleten Bogya Kis Mária, a gyülekezet lelkipásztora, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke hirdetett Igét a Zsoltárok Könyve 121. fejezetének első két verse alapján: „Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet”.

A lelkipásztor a közel kétszáz megjelent hívő előtt elhangzott prédikációjában hangsúlyozta: „Valahányszor meghalljuk ezt a jól ismert bibliai igét, újra és újra megerősödik bennünk az a szent tudat, hogy bármilyen keserűséges és nehézségekkel teli legyen az életünk, mi, Krisztus-hívők tudjuk: felülről jön a mi segítségünk”. Az igehirdető külön kiemelte azt, hogy a 121. zsoltár irodalmi szempontból is egy valódi gyöngyszeme a Szentírásnak, amelyből az évszázadok során nagyon sokan merítettek már erőt, bátorságot és vígasztalást. „Éppen ezért nem szabad félnünk semmitől és senkitől, mert maga az Úr vigyáz reánk és a mindenkori segítség egyedül csak Őtőle érkezik. Ennek pedig csupán az a feltétele, hogy tekintetünket mindenkor a magasba emeljük” – kérte hallgatóit a lelkipásztor.

Az istentisztelet második részében a gyülekezet ifjai mutattak be csodálatra méltó, színvonalas zenés-verses összeállítást a magyar forradalom és szabadságharc emlékére. Összeállításukban kronológiai sorrendben elevenítették fel a forradalom legemlékezetesebb pillanatait a szabadságharc kitörésétől egészen a világosi fegyverletételig. Ezúttal is illesse köszönet Muszka Sára presbitert, aki készséggel és örömmel segített az ifjaknak az ünnepi műsor betanításában és összeállításában.

Az ünnepi, hálaadó istentiszteleten két ízben is fellépett a gyülekezet énekkara is. A kórus tagjai először Vargha Tamás: „Beh régen vérezel, szegény magyar” című zeneművét, majd a Magyarok Világhimnuszát adták elő. Az istentisztelet a Nemzeti Imádság közös eléneklésével zárult.

Ifj. Koszta Endre, Harangszó

 

Szóljon hozzá